Benetto - Tietosuojaseloste

Benetto Y-tunnus 3189397-2

Kotipaikka Tampere

www.benetto.fi

eemil@benetto.fi

1. Rekisterinpitäjä: Benetto, Y-tunnus 3189397-2, Partolantie 3 as. 206, 33950 Pirkkala

2. Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset: Sähköpostitse osoitteeseen eemil@benetto.fi

3. Rekisterin nimi: Benetton asiakas-, prospekti- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. 
Henkilötietojen käsittelyn perusteena yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietoja käytetään Benetto:n
• Olemassa olevien sekä potentiaalisten asiakassuhteiden hallintaan, hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen
• Viestinnän ja markkinoinnin kohdentamiseen
• Palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, tiedottamiseen, markkinointiin ja kehittämiseen
• Koulutusten ja kurssien hallinnoimiseksi
• Liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen
• Markkinatutkimuksiin sekä asiakaspalautteen ja asiakastyytyväisyystietojen keräämiseen ja raportointiin

5. Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme rekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn antamia tietoja:
• Nimitiedot ja Osoitetiedot
• Puhelinnumero ja Sähköpostiosoite
• Organisaatio ja Asema organisaatiossa
• Toimiala
Lisäksi rekisteri voi sisältää muita rekisteröityyn ja tämän mahdolliseen asiakassuhteeseen liittyviä muistiinpanoja ja muita asiakassuhteen
hoitamisen edellyttämiä tietoja. Lisäksi rekisteri voi sisältää evästeiden avulla kerättyä tietoa rekisteröidyn käynneistä ja toimista
rekisterinpitäjän verkkosivustolla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Saamme tietoja ensisijaisesti suoraan rekisteröidyltä itseltään tai rekisterinpitäjän verkkosivujen
evästeiden avulla. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta
kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa
henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa
olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Benetto voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka
voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja
tarjotakseen esimerkiksi markkinointi tai IT-palveluita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet: Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja nimettyjen henkilöiden
käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään omalla henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
Tietojärjestelmät ovat suojattuja asianmukaisilla virustorjuntaohjelmilla ja palomuureilla. Jokainen käsittelijä voi käsitellä vain niitä
henkilötietoja, joita hän tarvitsee työtehtävissään.

10. Tietojen säilytys: Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai asiakas on prospekti tai niin kauan kuin laki
vaatii. Markkinointiluvan antaneiden henkilötietoja säilytetään markkinointirekisterissä niin kauan kunnes rekisteröity kieltää
markkinoinnin. Rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön perustiedot ja markkinoinnin kieltoa koskeva tieto. Arvioimme tietojen
säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen.

11. Evästeiden käyttäminen: Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies), jotta voimme kohdentaa ja kehittää palveluitamme entistä
paremmin. Eväste on kävijän päätelaitteelle tallentuva tekstitiedosto, jonka avulla verkkosivujen ylläpitäjä voi tunnistaa kävijän, kun tämä
vierailee uudestaan sivuilla. Lähtökohtaisesti evästeet ovat voimassa 365 päivää.
Lisäksi evästettä voidaan käyttää myös tunnistamaan kävijän vierailun toisen toimijan sivustolla.
Voit estää evästeiden käytön. Voit myös tuhota tallennetut evästeet selaimesi asetuksista. Tämä voi vaikuttaa kuitenkin sivuston käyttöön ja joissain
tapauksissa jopa estää sivuston käytön.
Lue lisätietoja evästeistä Viestintäviraston sivuilta: https://www.traficom.fi/fi/toimintamme/saantely-ja-valvonta/evasteet

12. Kolmannen osapuolen evästeet: Verkkosivuillamme on käytössä Google Analytics, joka tallentaa evästeitä kävijän päätelaitteelle.
Näiden evästeiden avulla saamme tiedon esimerkiksi siitä, mistä tuotteista tai palveluista käyttäjät ovat kiinnostuneita. Analysoinnin avulla
pystymme kehittämään sivustoa vastaamaan paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa
https://policies.google.com/privacy?gl=fi

13. Markkinointia koskevat evästeet: Evästeitä käytetään kohdentamaan asiakasta kiinnostavaa mainontaa meidän sivustoillamme, että
meidän sivustomme ulkopuolella. Evästeet eivät itsessään tallenna henkilötietojasi, mutta niiden avulla voidaan tunnistaa käyttäjän selain
ja kohdentaa sinulle verkkokäyttäytymisesi perusteella sopivaa markkinointia. 

14. Rekisteröidyn oikeudet: Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa omat henkilötiedot sekä tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjää oikaisemaan tai
täydentämään tai poistamaan rekisterissä oleva itseään koskeva tieto. Suoramarkkinointiviestissä on tarjottu mahdollisuus kieltää
suoramarkkinointiviestien vastaanottaminen jatkossa. Edellä mainittujen oikeuksiesi käyttäminen edellyttää henkilöllisyytesi todentamista.
Kaikki tietosuojaa koskevat kysymykset pyydetään osoittamaan sähköpostitse osoitteeseen: eemil@benetto.fi

15. Tietosuojaselosteen muutokset: Kehitämme toimintojamme ja tietojenkäsittelyämme jatkuvasti, Pidätämme oikeuden muuttaa tätä
tietosuojakäytäntöä aika ajoin. Muutokset päivitetään tähän tietosuojaselosteeseen.

16. Näytä evästeasetukset

17. Show cookie settings

Päivitetty: 1.3.2022